varmblandad asfalt

en kombination av aggregat jämnt blandad och belagd med asfaltcement.

varmblandad asfalt (HMA) består av en kombination av aggregat jämnt blandat och belagt med asfaltcement. För att torka aggregaten och för att erhålla tillräcklig fluiditet av asfaltcement för korrekt blandning och bearbetbarhet, både aggregatet och asfalten måste värmas före blandning—därav termen “varm blandning.”

aggregat och asfalt kombineras i en blandningsanläggning där alla beståndsdelar upphettas, proportioneras och blandas för att producera den önskade beläggningsblandningen. Efter att växtblandningen är klar transporteras den heta blandningen till beläggningsplatsen och sprids med en beläggningsmaskin i ett löst komprimerat lager till en jämn, jämn yta. Medan beläggningsblandningen fortfarande är varm komprimeras materialet ytterligare av tunga motordrivna rullar för att producera ett jämnt, välkonsoliderat beläggningsskikt.

Varmblandade asfaltbeläggningsblandningar kan framställas från ett brett spektrum av aggregatkombinationer, som var och en har sina egna speciella egenskaper som är anpassade till specifika konstruktions-och konstruktionsanvändningar. Förutom mängden och graden av asfalt som används bestäms blandningens huvudkaraktäriser av de relativa mängderna naturligtvis aggregat, fint aggregat och mineralfyllmedel.

Design Fundamentals 101

Hot mix asfalt (HMA) består av två grundläggande ingredienser: aggregat och asfaltbindemedel. HMA-design är processen att bestämma vilket aggregat som ska användas, vilket asfaltbindemedel som ska användas och vilken optimal kombination av dessa två ingredienser borde vara.

asfaltcement

asfaltcement är ett starkt, mångsidigt och väder – och kemikaliebeständigt bindande material som anpassar sig till en mängd olika användningsområden, kanske oftast för att binda krossad sten och aggregat till en fast, tuff yta för vägar, gator och flygplatsbanor.

Bond/Tack Coats och Primers

en bond coat är en spray applicering av asfalt emulsion. Den appliceras på en befintlig asfalt-eller portlandcementbetongyta före en ny Asfaltöverlagring eller lapp.

Asfalttillsatser och modifierare

McAsphalt förser vägbyggnadsindustrin med asfalttillsatser av högsta kvalitet, vilket ökar vidhäftningen mellan asfaltcement och aggregat och förbättrar trottoarprestanda genom minskad spårbildning och fuktinducerad skada.

Trottoarunderhåll

Trottoarskydd är en strategi som använder ” rätt behandling, till rätt väg, vid rätt tidpunkt.”Pavement bevarande gör knappa Dollar gå längre – varje dollar som spenderas kommer att minimera dyra rehabiliterings-och återuppbyggnadskostnader i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.