Vad gör en Process Server do | Process servrar och bedrägliga metoder

juridiska dokument levereras (eller delges) av en juridisk process server till en svarande eller en person i samband med ett rättsfall som identifieras i de juridiska dokumenten. Processservern måste leverera (betjäna) de juridiska dokumenten i förhållande till lagarna i serviceområdet. Detta kan innebära att personligen ge handlingarna till svaranden eller utföra ersättningstjänst i enlighet med statliga stadgar. Processen betjänar representant måste lämna bevis papper delgavs efter en lyckad leverans. Detta kan åstadkommas via ett intyg om tjänsten som ges till den begärande parten eller arkiveras med kontorist domstolen.

vissa processervrar tillhandahåller ytterligare tjänster för att hjälpa till att hitta svarande eller andra som försöker undvika tjänsten.

Processervrar och bedrägliga metoder

Processervrar får inte använda några medel som är nödvändiga för att påverka tjänsten, trots vad filmerna visar. Även om vissa bedrägeri kan vara nödvändigt för att åstadkomma tjänsten, öppen bedrägeri kan ogiltigförklara tjänsten, såsom knackar på någons dörr och meddelar att du har blommor för svaranden sedan lämna en kallelse till svaranden när han öppnar dörren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.