Periapisk cemento-osseös dysplasi: klinikopatologiska egenskaper

Periapisk cemento-osseös dysplasi (PCOD) är en sällsynt godartad lesion, ofta asymptomatisk, där fibrös vävnad ersätter den normala benvävnaden, med metaplasiskt ben och nybildat cement. Vi presenterar ett sällsynt fall av mandibular PCOD hos en kvinna på 55 år, som presenterade med måttlig svullnad och rörlighet i tänderna 32-33-34. Endoral radiografi visade att dessa tänder hade devitaliserats; de hade djupa periodontala fickor och markerade radikulär radiotransparens; rotbitarna uppvisade blandad radiotransparens och radio-opacitet. Kliniska och radiografiska fynd ledde till en diagnos av periapisk sällsynt osteit, och de tre tänderna extraherades således. På grund av persistensen av svullnad och lätt smärta efter extraktion togs en konbalkberäknad tomografisk skanning; detta visade en blandad radiotransparent och radio-ogenomskinlig lesion i området för de extraherade tänderna. En benbiopsi av det drabbade området togs för histopatologisk utvärdering; en diagnos av PCOD gjordes. Detta fall visar vikten av en fullständig undersökning när en patient presenterar efter tanduttag med icke-helande uttag, smärta och svullnad. Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt krävs för att hantera dessa sällsynta fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.