Hur man installerar gå på Windows?

förutsättning: introduktion till Go programmeringsspråk

innan börjar vi med processen att installera Golang på vårt System. Vi måste ha förstahandskunskap om vad Go-språket är och vad det faktiskt gör? Go är ett programmeringsspråk med öppen källkod som utvecklades 2007 av Robert Griesemer, Rob Pike och Ken Thompson på Google men lanserades 2009. Det är också känt som Golang och det stöder procedurprogrammeringsspråket. Det utvecklades ursprungligen för att förbättra programmeringsproduktiviteten för de stora kodbaserna, multicore och nätverksmaskiner.

Golang-program kan skrivas på vilken vanlig textredigerare som notepad, notepad++ eller något sådant. Man kan också använda en online IDE för att skriva Golang koder eller kan även installera en på deras system för att göra det mer möjligt att skriva dessa koder. Att använda en IDE gör det lättare att skriva Golang-koder eftersom IDEs ger många funktioner som intuitiv kodredigerare, debugger, kompilator etc.
till att börja med, skriva Golang koder och utföra olika spännande och användbara operationer, man måste ha go språk installerat på deras System. Detta kan göras genom att följa steg-för-steg-instruktionerna nedan:

Hur kontrollerar du den förinstallerade Go – språkversionen?

innan vi börjar med installationen av Go är det bra att kontrollera om det redan är installerat på ditt System. För att kontrollera om din enhet är förinstallerad med Golang eller inte, gå bara till kommandoraden(för Windows, Sök efter cmd i dialogrutan Kör( + R).

kör nu följande kommando:

go version

om Golang redan är installerat kommer det att generera ett meddelande med alla detaljer i Golangs version tillgänglig, annars, om Golang inte är installerat, uppstår ett fel som anger dåligt kommando eller filnamn

hämta och installera Go

innan du börjar med installationsprocessen måste du ladda ner den. För det är alla versioner av Go for Windows tillgängliga på golang.org.

ladda ner Golang enligt din systemarkitektur och följ de ytterligare instruktionerna för installationen av Golang.

Steg 1: Packa upp den nedladdade arkivfilen efter nedladdning. Efter uppackning får du en mapp som heter go i den aktuella katalogen.

steg 2: kopiera och klistra in den extraherade mappen var du vill installera den här. Här installerar vi i C-enhet.

steg 3: Ställ nu in miljövariablerna. Högerklicka på Min Dator och välj Egenskaper. Välj Avancerade Systeminställningar från vänster sida och klicka på miljövariabler som visas i nedanstående skärmdumpar.

steg 4: Klicka på sökväg från systemvariablerna och klicka sedan på Redigera. Klicka sedan på ny och lägg sedan till sökvägen med bin-katalogen där du har klistrat in GO-mappen. Här redigerar vi vägen C:\go\bin och klicka på Ok som visas i nedanstående skärmdumpar.

Steg 5: Skapa nu en ny användarvariabel som berättar Go-kommandot där Golang-bibliotek finns. För det klickar du på nytt på användarvariabler som visas i nedanstående skärmdumpar.

fyll nu variabelnamnet som GOROOT och Variabelvärdet är sökvägen till din Golang-mapp. Så här variabelt värde är C:\go\. Efter fyllning klicka på OK.

därefter klickar du på Ok på miljövariabler och installationen är klar. Låt oss nu kontrollera Golang-versionen med kommandot go version på Kommandotolken.

När du har slutfört installationsprocessen kan någon IDE-eller textredigerare användas för att skriva Golang-koder och köra dem på IDE eller Kommandotolken med kommandot:

go run filename.go
mina personliga anteckningar arrow_drop_up
spara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.