Arta carolingiană

arta și arhitectura domniei lui Carol cel Mare (800-814), primul împărat Roman, și a succesorilor săi până în jurul anului 900. Domnia lui Carol cel Mare a fost remarcabilă pentru reformele din multe domenii: principiul său călăuzitor a fost o reînnoire a valorilor Imperiului Roman, iar acest lucru s-a simțit în arte nu mai puțin decât în chestiuni administrative, judiciare și religioase. Capitala sa a fost la Aachen (Aix-La-Chapelle), care a devenit centrul unei renașteri culturale după o perioadă sumbră pentru artele din țările Franco-germane care au format inima vastului său imperiu. Charlemagne a recunoscut valoarea artelor pentru educația subiecților săi și a fost el însuși inițiatorul principal al renașterii culturale. Puține supraviețuiesc picturilor murale sau mozaicurilor carolingiene, dar sunt cunoscute mai multe manuscrise contemporane cu Carol cel Mare, care prezintă un stil clasic, naturalist, dar și uneori o expresivitate vie. Nu a existat o sculptură la scară largă, dar sculptura din fildeș Carolingian și prelucrarea metalelor (de exemplu, pe coperțile cărților) au atins adesea un nivel ridicat. Arta carolingiană a avut o mare influență asupra artei Ottoniene și romanice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.