zasady regulujące transfer w ramach Uniwersytetu

studenci, którzy chcą ubiegać się o wewnętrzny transfer między którąkolwiek z czterech szkół licencjackich, powinni porozmawiać z doradcą w szkole, do której się aplikują. Kandydaci powinni być przygotowani do dyskusji, dlaczego program nauczania szkoły docelowej jest dobrze dopasowany do ich zainteresowań i celów akademickich.

  • studenci nie kwalifikują się do przeniesienia, dopóki nie ukończą 8 c.u. (lub dwa semestry, w zależności od tego, co nastąpi później) w Penn.
  • wnioski o przeniesienie wewnętrzne zwykle nie będą rozpatrywane po zakończeniu drugiego roku studiów.
  • uczniowie ubiegający się o transfer wewnętrzny muszą być w dobrej kondycji akademickiej w swojej szkole i nie powinni mieć w aktach NR, GR lub i.
  • transfery wewnętrzne do którejkolwiek ze szkół lub wydziałów Penn nie kwalifikują się do ponownego przeniesienia wewnątrz uczelni.
  • transfery zewnętrzne przyjęte do którejkolwiek ze szkół lub wydziałów Penn nie są uprawnione do ponownego transferu w ramach Uniwersytetu.
  • studenci Penn ‘ s College of Liberal and Professional Studies nie mogą ubiegać się o wewnętrzny transfer do College of Arts and Sciences.

studenci z pytaniami o przeniesienie na studia powinni umówić się na rozmowę z dr Nielem McDowellem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.