Periapical cemento-osseous dysplasia: clinicopathological features

Periapical cemento-osseous dysplasia (PCOD) jest rzadką łagodną zmianą, często bezobjawową, w której tkanka włóknista zastępuje normalną tkankę kostną, metaplazją kości i neo-uformowanym cementem. Przedstawiamy rzadki przypadek PCOD żuchwy u kobiety w wieku 55 lat, u której stwierdzono umiarkowany obrzęk i ruchomość zębów 32-33-34. Radiografia endoralna wykazała, że zęby te zostały dewitalizowane; miały głębokie kieszenie przyzębia i wyraźną radiotransparencję korzeniową; wierzchołki korzeniowe wykazywały mieszaną radiotransparencję i nieprzezroczystość radiową. Wyniki badań klinicznych i radiograficznych doprowadziły do rozpoznania okołowierzchołkowego rozrzedzającego się zapalenia kości i w ten sposób wyodrębniono trzy zęby. Ze względu na utrzymywanie się obrzęku i lekkiego bólu po ekstrakcji wykonano tomografię komputerową z wiązką stożkową, która wykazała mieszaną radiotransparentną i radiotransparentną zmianę w obszarze pobranych zębów. Wykonano biopsję kości dotkniętego obszaru do oceny histopatologicznej; przedstawiono diagnozę PCOD. Ten przypadek pokazuje znaczenie pełnego badania, gdy pacjent prezentuje po ekstrakcji zęba z nie gojącego gniazda, ból, i obrzęk. Do zarządzania tymi rzadkimi przypadkami wymagane jest podejście multidyscyplinarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.