Niezapłacone płace / spory dotyczące płatności / Prawnik Prawa Pracy na Florydzie

niech nasi prawnicy Prawa Pracy na Florydzie pomagają

mniej rzeczy jest bardziej frustrujących niż dobrze wykonuje pracę i nie otrzymuje za to zapłaty. Podobnie, otrzymywanie zapłaty mniejszej niż pierwotnie obiecano, może być równie straszne. Jeśli napotkasz problemy ze swoim pracodawcą, nie wahaj się zadzwonić do jednego z naszych doświadczonych prawników Prawa Pracy na Florydzie. Nie powinnaś sama stawiać czoła takiej sytuacji.

niezapłacone wynagrodzenie& prowizje

zgodnie z Prawem Florydy masz przewagę, jeśli prowadzisz sprawę przeciwko pracodawcy o niezapłacone wynagrodzenie. Nawet jeśli nie jesteś już zatrudniony, nadal masz ustawowe prawo do odzyskania niezapłaconych wynagrodzeń oddzielnie i poza złożeniem wniosku zgodnie z Fair Labor Standards Act, Federalnym statutem, który reguluje płacę minimalną i płatności za nadgodziny. Jako pracownik musisz otrzymywać co najmniej najwyższą płacę minimalną za godzinę, która obowiązuje w miejscu pracy, która może być Federalna, stanowa lub lokalna. Pracownicy, tacy jak bariści i kelnerzy, mogą otrzymać niższą kwotę, o ile ich napiwki stanowią całkowitą różnicę godzinową.

podobnie, niezapłacone nadgodziny są jednym z najbardziej powszechnych naruszeń płac popełnianych przez pracodawców. Floryda nie ma własnych przepisów dotyczących nadgodzin, ale prawo federalne przewiduje standard nadgodzin. Norma zobowiązuje pracodawców do płacenia kwalifikującym się pracownikom nadgodzin, gdy pracują oni dłużej niż 40 godzin w jednym tygodniu pracy.

jeśli pracodawca jest ci winien prowizję lub wynagrodzenie, możesz otrzymać odsetki od należnej sumy oraz odszkodowanie karne mające na celu ukaranie zawinionego pracodawcy.

ostateczna wypłata

nie ma szczególnych przepisów dotyczących czasu lub sposobu ostatecznej wypłaty pracownika. Pracodawca powinien jednak płacić pracownikom w następnym regularnym dniu wypłaty po odłączeniu się pracownika od firmy. Jeśli masz problemy z pobraniem ostatecznej wypłaty od pracodawcy, możesz złożyć skargę bezpośrednio do Departamentu Pracy USA. Aby uzyskać pomoc w sprawie roszczenia, możesz również skontaktować się z naszymi wykwalifikowanymi adwokatami.

Misclassification

pracownik misclassification jako niezależny kontrahent jest jednym ze sposobów pracodawcy próbują płacić za krytyczne świadczenia i zabezpieczenia, do których są uprawnieni przez prawo stanowe i federalne, takie jak płaca minimalna, wynagrodzenie za nadgodziny, urlop rodzinny i Medyczny, bezpieczne miejsca pracy i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Wydział płac i godzin pracy Departamentu Pracy USA współpracuje z urzędem skarbowym i wieloma stanami, aby zwalczać ten problem i zapewnić pracownikom płace, świadczenia i zabezpieczenia, których potrzebują. Zawarli umowę z Departamentem przychodów Florydy, ogólną administracją podatkową, której celem jest zapewnienie pracodawcom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom jasnych, dokładnych i łatwych do uzyskania informacji dotyczących prawa pracy. Jeśli zostałeś błędnie zaklasyfikowany, aby uniemożliwić Ci uzyskanie korzyści, ochrony i wynagrodzenia, na które zasługujesz, możesz mieć prawo do odszkodowania. Pracodawca może również zostać ukarany odszkodowaniem.

skontaktuj się z naszymi doświadczonymi adwokatami już dziś

upewnij się, że masz wykwalifikowanego prawnika Prawa Pracy na Florydzie, jeśli zdecydujesz się prowadzić sprawę. Twój pracodawca może mieć dostęp do większej ilości zasobów niż ty, jeśli zdecydujesz się na dochodzenie odszkodowania. Jednak prawo może faworyzować cię, jeśli twój pracodawca dopuścił się rażącego naruszenia prawa pracy. LeavenLaw jest doskonale ocenianą kancelarią prawną, która ma ponad 40-letnie doświadczenie w zakresie prawa zbiorowego, aby zaangażować się w Twoją sprawę.

powierz nam swoją sprawę. Skontaktuj się z naszą firmą, aby uzyskać bezpłatną konsultację już dziś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.