Jaka jest różnica między ławką a Nakazem Aresztowania w New Jersey?

Jaka jest różnica między ławką a Nakazem Aresztowania w New Jersey?

policja w New Jersey może uzyskać różne rodzaje nakazów. Nakazy aresztowania, nakazy ławkowe i nakazy przeszukania to trzy główne typy. Podczas gdy policja używa nakazu przeszukania, aby znaleźć i przejąć dowody w sprawie, używają ławki i nakazów aresztowania, aby wziąć ludzi do aresztu. Jeśli staniesz przed ławą lub nakazem aresztowania, to poważna sprawa. Jeśli jeden z nich został wydany przeciwko tobie, musisz natychmiast zatrudnić doświadczonego prawnika obrony kryminalnej.

tutaj omawiamy różnice między ławą a nakazami aresztowania. Ważne jest, aby zrozumieć te różnice i ich wpływ na sprawę karną. Aby omówić konkretne fakty i kwestie w twojej sprawie, należy jak najszybciej skontaktować się z Kancelarią Adwokacką Jasona A. Voletta. Jason jest byłym asystentem prokuratora, który ma wieloletnie doświadczenie w pomaganiu ludziom w całym New Jersey w walce z zarzutami przeciwko nim. Rozumie obie strony. Może umieścić te unikalne spostrzeżenia, aby pracować dla Ciebie. Skontaktuj się z nim już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Co To jest nakaz sądowy?

nakaz sądowy ma tendencję do wyrastania z istniejących spraw prawnych i nakazów sądowych, które zostały już wydane przez sędziego. Zgodnie z zasadą 7: 2-3 New Jersey Court rules stanowi, sąd może wydać nakaz ławki, gdy dana osoba jest uważana za obrazę sądu. Innymi słowy, osoba nie zastosowała się do poleceń sądu przez:

 • nie stawienie się w sądzie, gdy jest to wymagane
 • nie udzielenie odpowiedzi na wezwanie
 • nieuwzględnienie warunków istniejącego nakazu sądowego, który obowiązuje
 • zachowując się w sposób zakłócający lub zagrażający w trakcie postępowania sądowego.

Po wydaniu nakazu sądowego przeciwko tobie policja może cię aresztować i trzymać w miejscowym więzieniu do czasu przeprowadzenia rozprawy. Warunkiem zwolnienia może być przestrzeganie wszystkich warunków istniejącego nakazu sądowego. Jeśli naruszysz te warunki, możesz ponieść dodatkową lekceważenie zarzutów sądowych, co może skutkować dodatkowymi grzywnami i innymi karami.

Co To jest nakaz aresztowania?

sąd zazwyczaj wydaje nakaz sądowy w przypadku nieprzestrzegania przez daną osobę postanowień sądu i jego procedur w istniejących sprawach cywilnych lub karnych. Z drugiej strony nakaz aresztowania obejmuje na ogół nowe sprawy karne i te, które są obecnie przedmiotem dochodzenia. Nakazy aresztowania w New Jersey mogą być wydawane w następujących sytuacjach:

 • w wyniku skargi Obywatelskiej – gdy ofiara przestępstwa zgłosi incydent, może zostać wydany nakaz aresztowania domniemanego sprawcy.
 • w przypadku dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania – nakaz aresztowania może zostać wydany, jeśli dochodzenie organów ścigania ustali prawdopodobną przyczynę popełnienia przestępstwa.
 • w związku z wydaniem aktu oskarżenia – prokurator może przedstawić dowody ławie przysięgłych, która ostatecznie zdecyduje się oskarżyć osobę z jednym lub kilkoma zarzutami. Gdy ława przysięgłych zwróci akt oskarżenia, zostanie wydany nakaz aresztowania tej osoby.

we wszystkich trzech tych scenariuszach prawo wymaga prawdopodobnego uzasadnienia, aby sądzić, że doszło do przestępstwa i że sprawcą przestępstwa jest osoba wymieniona w nakazie.

po co Ci nakaz?

Biuro Szeryfa Hrabstwa Monmouth informuje, że każdego roku przetwarza tysiące różnych rodzajów nakazów, co skutkuje ponad 900 aresztowaniami. Według jego strony internetowej, większość z nich to nakazy sądowe wydane dla osób, które nie stawiły się w zaplanowanym postępowaniu sądowym. Do innych sytuacji, w których może zostać wydany nakaz sądowy przeciwko osobie, należą:

 • brak stawienia się za cytowania drogowe
 • brak zapłaty grzywny nałożonej przez Sąd
 • naruszenie warunków zakazu zbliżania się
 • naruszenie warunków zawieszenia
 • brak płacenia alimentów lub podjęcia innych działań nakazanych przez Sąd.

Jeśli zostaniesz aresztowany w celu uzyskania nakazu sądowego, wynik będzie zależał od zaistniałej sytuacji. Możesz kwalifikować się do zwolnienia w ciągu kilku godzin lub dni lub możesz zostać zatrzymany do czasu spełnienia warunków istniejącego nakazu lub do czasu przeprowadzenia bardziej formalnego przesłuchania.

jak prawnik może Ci pomóc?

niezależnie od tego, czy zostałeś aresztowany w wyniku nakazu ławki wydanego na bilecie drogowym, czy z powodu poważniejszych zarzutów karnych, posiadanie doświadczonego prawnika obrony kryminalnej z New Jersey po twojej stronie może pomóc ci uzyskać zwolnienie w najkrótszym możliwym czasie. W sytuacjach związanych z nakazami sądowymi adwokat Jason A. Volet może również pomóc w rozwiązaniu wszelkich podstawowych problemów prawnych. Może również zapoznać się z warunkami istniejących zamówień w Twoim przypadku.

Jeśli masz nakaz aresztowania wydany przeciwko tobie, Jason może zapewnić silne Wskazówki prawne i agresywną obronę, której potrzebujesz. Działania, które nasza kancelaria może podjąć w Twoim imieniu obejmują:

 • badanie okoliczności twojego aresztowania i dowodów przeciwko tobie
 • rozmowy ze świadkami, przyjaciółmi i członkami rodziny podczas zbierania dowodów na twoją obronę
 • negocjacje z urzędnikami ścigania i prokuratorami w twojej sprawie, w celu zmniejszenia lub oddalenia Twoich zarzutów.

ochrona twojej wolności w momencie wydania nakazu aresztowania jest priorytetem. W zależności od sytuacji, możemy być w stanie wycofać nakaz lub negocjować warunki. Wieloletnie doświadczenie naszej kancelarii i nasze relacje w środowisku prawniczym sprawiają, że jesteśmy silnym sojusznikiem po twojej stronie, pomagając Ci uniknąć kar związanych z Twoimi zarzutami i ewentualnym skazaniem.

skontaktuj się z prawnikiem ds. obrony kryminalnej w New Jersey

w obliczu możliwości więzienia z powodu nakazu aresztowania lub ławki, ważne jest, aby podjąć natychmiastowe działania. W Kancelarii Adwokackiej Jasona A. Voleta zapewnimy zaufane porady prawne i profesjonalną reprezentację, których potrzebujesz, aby chronić siebie i swoją wolność w tej sytuacji. Aby omówić opcje w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami na konsultację już dziś.

o autorze

Jason A. Volet
Jason A. Volet posiada certyfikat wydany przez Sąd Najwyższy w New Jersey jako pełnomocnik ds. procesów karnych. W 1995 uzyskał tytuł B. A. w dziedzinie nauk politycznych na Rutgers College oraz tytuł J.D. Z Hofstra University School of Law w 1998 roku. Volett rozpoczął swoją karierę w Prokuraturze Hrabstwa Monmouth, gdzie zdobył duże doświadczenie w ściganiu zarówno nieletnich, jak i dorosłych przestępców. Teraz, jako obrońca kryminalny, wykorzystuje to doświadczenie do walki o prawa osób, które zostały oskarżone o przestępstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.