HOT MIX ASPHALT

połączenie kruszywa jednolicie zmieszanego i pokrytego cementem asfaltowym.

gorący asfalt mieszany (HMA) składa się z kombinacji kruszywa jednolicie zmieszanego i pokrytego cementem asfaltowym. Aby osuszyć kruszywa i uzyskać wystarczającą płynność cementu asfaltowego do prawidłowego mieszania i urabialności, zarówno Kruszywo, jak i asfalt muszą być podgrzewane przed mieszaniem-stąd termin ” gorąca mieszanka.”

kruszywa i asfalt są łączone w obiekcie mieszania, w którym wszystkie materiały składowe są podgrzewane, proporcjonalnie i mieszane w celu uzyskania pożądanej mieszanki nawierzchniowej. Po zakończeniu mieszania roślin gorąca mieszanka jest transportowana do miejsca układania kostki i rozprowadzana za pomocą maszyny do układania kostki w luźno zagęszczonej warstwie na jednolitą, równą powierzchnię. Podczas gdy mieszanina nawierzchni jest nadal gorąca, materiał jest dodatkowo zagęszczany przez ciężkie rolki napędzane silnikiem, aby uzyskać gładką, dobrze skonsolidowaną warstwę nawierzchni.

mieszanki asfaltowe Hot mix mogą być produkowane z szerokiej gamy kombinacji kruszyw, z których każda ma swoje szczególne cechy dostosowane do konkretnych zastosowań projektowych i budowlanych. Oprócz ilości i gatunku użytego asfaltu, główne cechy mieszanki są określone przez względne ilości kruszywa, kruszywa drobnego i wypełniacza mineralnego.

podstawy projektowania 101

asfalt mieszany na gorąco (HMA) składa się z dwóch podstawowych składników: kruszywa i spoiwa asfaltowego. Konstrukcja HMA to proces określania, jakiego kruszywa użyć, jakiego spoiwa asfaltowego użyć i jaka powinna być optymalna kombinacja tych dwóch składników.

cementy asfaltowe

cement asfaltowy jest mocnym, wszechstronnym i odpornym na warunki atmosferyczne i chemiczne materiałem wiążącym, który dostosowuje się do różnych zastosowań, być może najczęściej do wiązania kruszonego kamienia i kruszywa w twardą, twardą powierzchnię na drogi, ulice i pasy startowe na lotniskach.

powłoki i podkłady Bond/Tack

powłoka bond to natryskowa aplikacja emulsji asfaltowej. Jest nakładany na istniejącą powierzchnię asfaltu lub cementu portlandzkiego przed nową nakładką asfaltową lub łataniem.

Dodatki i modyfikatory asfaltu

McAsphalt zapewnia przemysłowi budownictwa drogowego najwyższej jakości dodatki asfaltowe, które zwiększają przyczepność między cementami asfaltowymi i kruszywami oraz poprawiają wydajność nawierzchni dzięki zmniejszeniu koleinowania nawierzchni i uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.

utrzymanie nawierzchni

zachowanie nawierzchni to strategia, która wykorzystuje “właściwe leczenie, na właściwą drogę, we właściwym czasie.”Konserwacja nawierzchni sprawia, że rzadkie dolary idą dalej—każdy wydany Dolar zminimalizuje kosztowne koszty rehabilitacji i odbudowy w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.