Hoe te installeren Ga op Windows?

vereisten: Inleiding tot de programmeertaal

voordat we beginnen met het installeren van Golang op ons systeem. We moeten uit de eerste hand weten wat de Go-taal is en wat het eigenlijk doet? Go is een open-source en statisch getypte programmeertaal ontwikkeld in 2007 door Robert Griesemer, Rob Pike, en Ken Thompson bij Google, maar gelanceerd in 2009. Het is ook bekend als de Golang en het ondersteunt de procedurele programmeertaal. Het werd in eerste instantie ontwikkeld om de programmeerproductiviteit van de grote codebases, multicore en netwerkmachines te verbeteren.

Golang programma ‘ s kunnen worden geschreven op elke platte teksteditor zoals notepad, Notepad++ of iets van die aard. Men kan ook gebruik maken van een online IDE voor het schrijven van Golang codes of kan zelfs een te installeren op hun systeem om het meer haalbaar te maken om deze codes te schrijven. Met behulp van een IDE maakt het makkelijker om Golang codes te schrijven, omdat IDEs bieden een heleboel functies zoals intuã tieve code-editor, debugger, compiler, enz.
om te beginnen met het schrijven van Golang-Codes en het uitvoeren van verschillende intrigerende en nuttige bewerkingen, moet men de go-taal op hun systeem hebben geà nstalleerd. Dit kan worden gedaan door de onderstaande stapsgewijze instructies te volgen:

Hoe controleer ik de voorgeïnstalleerde versie van de Go-taal?

voordat we beginnen met de installatie van Go, is het goed om te controleren of het al op je systeem geïnstalleerd is. Om te controleren of uw apparaat is voorgeïnstalleerd met Golang of niet, ga gewoon naar de opdrachtregel(voor Windows, zoeken naar cmd in het dialoogvenster Uitvoeren( + R).

Voer nu het volgende commando uit:

go version

als Golang al is geïnstalleerd, zal het een bericht genereren met alle details van de versie van de Golang beschikbaar, anders, als Golang niet is geïnstalleerd dan zal er een fout optreden met vermelding van foutieve commando of bestandsnaam

downloaden en installeren Go

voordat u begint met het installatieproces, moet u het downloaden. Voor dat, alle versies van Go Voor Windows zijn beschikbaar op golang.org.

Download de Golang volgens uw systeemarchitectuur en volg de verdere instructies voor de installatie van Golang.

Stap 1: pak na het downloaden het gedownloade archiefbestand uit. Na het uitpakken krijgt u een map genaamd go in de huidige map.

Stap 2: kopieer en plak nu de uitgepakte map waar u deze wilt installeren. Hier installeren we in C-schijf.

Stap 3: Stel nu de omgevingsvariabelen in. Klik met de rechtermuisknop op mijn PC en selecteer Eigenschappen. Kies de Geavanceerde systeeminstellingen van de linkerkant en klik op Omgevingsvariabelen zoals weergegeven in de onderstaande screenshots.

Stap 4: Klik op het pad van de systeemvariabelen en klik vervolgens op Bewerken. Dan klikken nieuw en voeg vervolgens het pad met bin-map toe waar u de map Go hebt geplakt. Hier bewerken we het pad C:\go\bin en klik op Ok zoals getoond in de onderstaande schermafbeeldingen.

Stap 5: Maak nu een nieuwe gebruiker variabele die Go Commando vertelt waar Golang bibliotheken aanwezig zijn. Voor die klik op nieuw op gebruiker variabelen zoals weergegeven in de onderstaande screenshots.

vul nu de Variabelnaam in als GOROOT en variabele waarde is het pad van uw Golang-map. Dus hier is variabele waarde C:\go\. Klik na het vullen op OK.

klik daarna op Ok op Omgevingsvariabelen en uw instelling is voltooid. Laten we nu de Golang versie controleren met het commando go version op de opdrachtprompt.

na het voltooien van het installatieproces kan elke IDE of teksteditor worden gebruikt om Golang-Codes te schrijven en deze uit te voeren op de IDE of de opdrachtprompt met behulp van de opdracht:

go run filename.go
mijn persoonlijke notities arrow_drop_up
opslaan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.