Hvad gør en processerver | Processervere og vildledende praksis

juridiske dokumenter leveres (eller forkyndes) af en juridisk processerver til en tiltalte eller en person, der er tilknyttet en retssag identificeret i de juridiske dokumenter. Processerveren skal levere (servere) de juridiske dokumenter i forhold til lovene i serviceområdet. Dette kan betyde personligt at give dokumenterne til sagsøgte eller udføre erstatningstjeneste i overensstemmelse med statens vedtægter. Processen betjener repræsentant skal fremlægge beviser papirerne blev serveret efter en vellykket levering. Dette kan opnås via en erklæring om tjeneste, der gives til den anmodende part eller indgives til Domstolens kontorist.

nogle processervere leverer yderligere tjenester til at hjælpe med at finde tiltalte eller andre, der forsøger at unddrage sig service.

Processervere og vildledende praksis

Processervere må ikke bruge de midler, der er nødvendige for at påvirke tjenesten, på trods af hvad filmene viser. Selvom noget bedrag kan være nødvendigt for at udføre service, åbenlyst bedrag kan ugyldiggøre service, såsom at banke på en persons dør og meddele, at du har blomster til den tiltalte, og derefter aflevere en stævning til den tiltalte, når han åbner døren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.