Karolínské umění

umění a architektura panování Karla Velikého (800-814), prvního císaře Svaté říše římské a jeho nástupců až do roku 900. Charlemagne je panování bylo pozoruhodné, pro reformy v mnoha oblastech: jeho hlavní zásadou byla obnova hodnot Římské říše, a to bylo cítil v umění, ne méně než ve správních, soudních a náboženských záležitostech. Jeho kapitál byl v Cáchách (Aix-la-Chapelle), který se stal centrem kulturního oživení po chmurné období pro umění ve Francouzsko-německé pozemky, které tvoří srdce obrovského impéria. Charlemagne uznal hodnotu umění pro vzdělávání svých předmětů a sám byl hlavním iniciátorem kulturního oživení. Málo přežívá Karolínské nástěnné malby nebo mozaiky, ale je známo několik rukopisů současných s Charlemagne, ukazující klasický, naturalistický styl postavy, ale také občas živá expresivita. Neexistovala žádná rozsáhlá socha, ale karolínská slonovinová socha a kovovýroba (například na obalech knih) často dosáhly vysoké úrovně. Karolínské umění mělo velký vliv na Ottonské a románské umění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.